Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Åsa arbetar som biståndshandläggare

Jag ser varje dag fram emot att gå till mitt jobb för mötet med människorna, utmaningen och med spänningen i att ingen dag är den andra lik!

Åsa vid dator

"Det bästa med mitt jobb är människorna jag möter varje dag"

Jag har förmånen att jobba med att möta äldre och göra vad jag kan för att skapa en fungerande och meningsfull vardag för dem. Jag möter de äldre genom hembesök och vårdplaneringar där deras behov av hjälp lägger grunden för vad som beviljas i form av hemtjänstinsatser eller vårdboende etc. Behovet av hjälp utreds individuellt och som biståndshandläggare ser jag till varje enskild individ och situation samtidigt som en stor del i uppdraget handlar om att behandla alla individer lika inför lagen. 

Utmaningen gör jobbet kul!

Grunden till de beslut vi fattar framgår av Socialtjänstlagen (SoL) och vad som benämns som ”skälig levnadsnivå”. Utmaningen i arbetet för mig som biståndshandläggare är att hitta en balans med utgångspunkt i lagen och kommunens riktlinjer för skälig levnadsnivå. Samtidigt ser jag till den enskilde individen och dennes behov och önskemål. Det är utmaningen som gör jobbet så kul!       

Åsa med kollega

Mycket samabete och ett öppet klimat

I mitt arbete som biståndshandläggare älskar jag mötet med varje enskild individ och inget möte är det andra likt vilket gör jobbet spännande. På biståndsenheten i Ängelholm har vi en arbetsgrupp med ett öppet klimat, där vi kollegor emellan frågar varandra om allt som rör det dagliga arbetet. Vi samarbetar helt enkelt för att underlätta och hjälpa varandra i de olika utmaningar vi stöter på. 

I det dagliga arbetet träffar och samtalar vi biståndshandläggare också med andra professioner såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter, enhetschefer och vårdpersonal m.fl. I dessa situationer arbetar vi alla för de äldre och bidrar med de olika kunskapsområden vi besitter. Jag upplever ett positivt och givande samarbete med övriga professioner där vi arbetar mot samma mål, inte minst är det otroligt lärorikt att få se den helhet som är av betydelse för de äldre där jag som biståndshandläggare bidrar med min del i denna helhet. 

Ingen dag är den andra lik för Åsa

Mitt arbete som biståndshandläggare består alltså av att dagligen möta och handlägga ärenden för äldre och vilket också pågår i ständigt samarbete med kollegor och andra professioner. Jag ser varje dag fram emot att gå till mitt jobb för mötet med människorna, utmaningen och med spänningen i att ingen dag är den andra lik!