Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Anna-Karin arbetar som arbetsterapeut

Det allra bästa med mitt jobb är mötet med olika människor, att dagligen få träffa människor med olika bakgrund och livshistorier.

Anna-Karin

"I mitt arbete träffar jag dagligen människor med olika problem och diagnoser som alla har olika förutsättningar att klara sin vardag"

I mitt arbete i vårdplaneringsteamet möter jag framförallt äldre personer genom vårdplaneringar på sjukhuset där fokus läggs på det individuella behovet av hjälp i hemmet samt behovet av hjälpmedel och träning. Tillsammans i teamet (arbetsterapeut, biståndshandläggare och sjuksköterska) ser vi till den enskilde individen, dennes behov och önskemål. Även anhöriga är en viktig del i mötet.

Teamarbete med fokus på patienten

Som arbetsterapeut tänker jag mycket på vikten av aktivitet. Att hålla sig frisk genom aktivitet och träning tycker jag är väldigt viktigt för att bibehålla en bra livskvalité. Att arbeta utifrån ett rehabiliterande och habiliterande förhållningssätt är en självklarhet inom mitt yrke. Att tillsammans med fysioterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal jobba med fokus på patienten. Att hitta snabba och bra lösningar för att patienten ska kunna fungera i sitt hem och ha en meningsfull och fungerande vardag.

Anna-Karin har alltid velat arbeta med människor

För egen del har mitt mål alltid varit att arbeta med människor och att kunna dela med mig av min kunskap och mina erfarenheter. Mitt mål är även att arbeta praktiskt med varierande arbetsuppgifter som utmanar mig och för mig framåt i min yrkesroll!

Anna-Karin vid dörr