Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Heltid som norm ska trygga framtidens kompetensförsörjning

För att trygga det ökande behovet av kompetensförsörjning slöt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2016 ett avtal med fackförbundet Kommunal om att heltid ska vara norm för anställda i Sveriges kommuner och landsting. I Ängelholm antog kommunstyrelsen 2018 en handlingsplan med målsättningen att fler anställda ska arbeta heltid sommaren 2021.

Arbetet med Heltid som norm tar sikte på att alla som vill ska få arbeta heltid inom kommunen. Inledningsvis ligger fokus på Kommunals yrkesgrupper.

Gemensamma målsättningar i avtalet mellan SKR och Kommunal

 • Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
 • Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
 • Fler av dem som redan har en heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva heltidsarbete.

Ett måste för att möta välfärdens behov

Enligt SKL kommer det 2023 behövas 500 000 fler i offentlig sektor i hela Sverige för att möta välfärdens rekryteringsbehov. Barn och äldre som behöver kommunens välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. Därför måste Ängelholm, liksom andra kommuner öka bemanningen. I kommunen är det många som arbetar deltid. Om dessa istället skulle arbeta heltid skulle det stora behovet av nyrekryteringar minska samtidigt som det skulle innebära fördelar för både medarbetare och kommuninvånare.

Fördelar med heltidsanställningar

När fler arbetar heltid uppstår positiva effekter:

 • Den som arbetar deltid får möjlighet till högre lön, bättre pension och högre sjukpenning.
 • Att arbeta heltid innebär ökade möjligheter till utveckling och karriär inom yrket.
 • Med fler heltidsanställningar ökar förutsättningarna för bättre arbetsmiljö med varierande arbetsbelastning. En deltidsanställd arbetar normalt när det är som mest att göra medan en heltidsanställd ska ha en varierande arbetsbelastning.
 • Med minskade deltidsanställningar ökar jämställdheten på arbetsplatsen. Detta eftersom deltidsanställningar är vanligare bland kvinnor och innebär lägre inkomst, lägre sjukpenning och lägre pension.
 • Med minskat antal timvikarier ges bättre förutsättningar till medarbetarna att skapa relationer till sina kollegor.

Eftersom heltidstjänster generellt är mer attraktivt bland arbetssökande blir kommunen mer attraktiv som arbetsgivare, vilket i sin tur underlättar att hitta nya medarbetare där det behövs.

Bättre service till kommuninvånarna

 • Med minskat antal timvikarier får brukarna färre kontaktpersoner vilket ger ökad trygghet och kontinuitet i arbetet.
 • Möjligheten ökar att ta tillvara på medarbetarnas kompetens och erfarenheter.
 • Med minskat antal timvikarier minskar risken för dubbelarbete och tiden som behöver läggas på att få dessa att komma in i sitt arbete.
 • Lättare att utveckla verksamheten med egna medarbetare på plats över längre tid.
Heltid som norm

Fackförbundet Kommunal bjöd med Ängelholms kommun till Sveriges största jämställdhetskonferensen för att dela med sig av sitt goda samarbete. På bilden syns Lars-Sture Johansson (Kommunal), Ann Gröhn (Kommunal), Helena Gottfriedsson (Ängelholms kommun) och Lena Byström (Kommunal).

Andra sidor under ämnet Nyheter