Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Beslut om att bygga nytt stadshus i Ängelholm

Ett nytt stadshus ska byggas och det ska ligga på Stationsområdet. Efter omfattande utredningsarbeten och politiska diskussioner har nu frågan om ett framtida stadshus kommit till ett avgörande. Idag tog kommunstyrelsens arbetsutskott det första beslutet på vägen mot ett nytt stadshus i Ängelholm.

– Till slut kan vi fatta beslut i stadshusfrågan. Stadshuset är en viktig plats som ska vara tillgänglig för ängelholmarna, men det ska också vara en attraktiv arbetsplats för kommunens medarbetare. Genom att bygga nytt centralt och nära stationen, uppfyller vi båda målen. Det säger kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M).

Framtiden för stadshuset i Ängelholm har utretts i flera rapporter de senaste åren. Huset som byggdes 1973 är i dåligt skick, för trångt för kommunens verksamhet och har dessutom mycket höga energikostnader. Inte minst, har en allt sämre arbetsmiljö för medarbetarna gjort ett ställningstagande och beslut om framtiden mycket angeläget.

Den politiska styrgruppen för fastighetsfrågor har haft ett särskilt ansvar att driva frågan framåt till en hållbar lösning. I augusti 2018 presenterades tre olika förslag på hur nuvarande stadshus kan nyttjas i framtiden: Nya bostäder, annan kommunal verksamhet eller stadshus även i fortsättningen? Utredningen visade tydligt att förslaget att bygga ett nytt stadshus på en annan plats, var det mest kostnadseffektiva förslaget i relation till att bygga om det nuvarande stadshuset. Under hösten och våren har ytterligare utredningar gjorts som förstärkt den slutsatsen.

Flera alternativa placeringar till ett nytt stadshus har funnits med i utredningen och nu landar beslutet alltså i att det ska byggas i Stationsområdet, mycket nära Ängelholms station. Kommunen och statliga ägda Jernhusen har undertecknat en avsiktsförklaring som bland annat reglerar framtida markbyten mellan parterna samt ersättningsnivåer.

I samband med beslutet om att bygga nytt, blir det också aktuellt att ta ställning till framtiden för nuvarande stadshus. Särskilda utvärderingskriterier ska därför tas fram för att kunna ligga till grund för framtida exploatering. Kriterierna ska visa vilka värden på fastigheten som ska beaktas och prioriteras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, föreslår nu kommunstyrelsen att godkänna förslaget om att bygga ett stadshus. Därefter är det kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut den 24 juni.

Ängelholms stadshus

Andra sidor under ämnet Nyheter