Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Ängelholm ska synas bättre - justerad logotyp gör kommunen tydligare i sin kommunikation

Mer öppet och välkomnande och bättre anpassat till digitaliseringen. Ängelholms kommun har sett över och justerat sin logotyp. Idag, onsdag, sa kommunstyrelsens arbetsutskott ja till att förnya kommunens grafiska profil.

Utvecklingen mot en alltmer digital kommunikation, har gjort dagens logotyp otydlig och svår att använda på ett ändamålsenligt sätt. Vikten av att synas på ett tillgängligt och positivt sätt har gjort en förnyelse nödvändig. Revideringen innebär att kommunens grafiska profil utvecklas och moderniseras utifrån dagens krav. Det är en viktig grund för kommunens varumärke och skapar en tydlig igenkänning i all kommunikation där Ängelholms kommun är avsändare.

– Jag tycker att vi med varsamhet för historien och med respekt för heraldiken, lyckats forma ett nytt och positivt uttryck utan stora ingrepp. Vi känner fortfarande igen vårt kommunvapen, men i en mer modern tappning, säger kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M).

Ängelholms kommunvapen har sitt ursprung i Ängelholms äldsta sigill från 1639, men har justerats ett flertal gånger under årens lopp. Nuvarande kommunvapen är från 1975.

Kommunvapnet ska följa den så kallade blasoneringen/textbeskrivningen:

”I blått fält två korslagda laxar av silver under en krona av guld och däröver en kerub av silver”.

Revideringsarbetet har skett i nära kontakt med statsheraldikern vid Riksarkivet som också har lämnat ett godkännande av förslaget till revidering. Justeringar av kommunvapnet har gjorts för att fungera i digitala plattformar. Ängeln har också fått ett annat ansiktsuttryck och vingform, mer öppet och välkomnande. Ambitionen är att skapa ett uttryck som är varmare och i harmoni med kommunens värdegrund. Ordet Ängelholms kommun har förstorats och bytt typsnitt till Roboto, samma som används på kommunens webbplats, engelholm.se.

– Nu får vi en grafisk profil som bättre speglar vår värdegrund öppenhet, omtanke och handlingskraft. Det inspirerar oss att tillsammans göra Ängelholms kommun både mer synlig och tydlig i vår kommunikation. säger Karin Wettermark Jonsson, kommunikationschef.

Ny logotype Ängelholms kommun

Nuvarande logotypen, nederst, ska ersättas av den reviderade logotypen, överst. Den reviderade logotypens grundutförande har texten placerad till höger om vapnet. Det skiljer sig mot den nuvarande logotypen där texten är placerad under vapnet.

Successivt införande

För att tänka hållbart och kostnadsmedvetet kommer införandet av den nya reviderade grafiska profilen att göras successivt förutom i de digitala kanalerna, på webben och sociala medier, där förändringen sker snabbare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, föreslår nu kommunstyrelsen att godkänna förslaget till ny grafisk profil för Ängelholms kommun. Därefter är det kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut den 24 juni.

Andra sidor under ämnet Nyheter