Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Flera demensboenden Silvia-certifierades

Under 2018 har Ängelholms kommun genomfört en stor satsning på demensvård och under veckan tilldelades tre av kommunens demensboende Silvia-certifiering.

Det tre boendena som har fått certifiering är Karlsgården, Munka Ljungby-gården och Kvarnliden. Det innebär att all personal på boendena har blivit utbildade för att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka och deras anhöriga. Det handlar om en personcentrerad vård där man lär känna personen bakom sjukdomen, från sjukdomens tidiga fas till livets slut. Även bemaningsenheten inom äldreomsorgen, som inte är knutna till ett specifikt boende, har fått utbildningen.

– Det är en stor satsning för att stärka vår expertis, våra arbetsmetoder och våra boendemiljöer allt för att ta hand om våra äldre på bästa sätt. Det är också ett sätt att hålla verksamheten à jour inom forskning och evidensbaserade metoder samt vara en del i utvecklingen av demensvården. Silviacertifieringen är vårt sätt att bidra med utbildning inom demensvård både regionalt och nationellt, säger Eva Sällström, verksamhetschef och Susann Pettersson, chef huvuduppdrag Hälsa.

En annan del i satsningen är att Stiftelsen Äldrecentrum för forskning och utveckling valt ut Ängelholms kommun för att studera vad som händer i en verksamhet efter att den har Silviacertifierats. I början av nästa år kommer stiftelsen att besöka vårdboendet Karlsgården för uppföljning i forskningen.

Drottning Silvia startade för 20 år sedan

Stiftelsen Silviahemmet startade för 20 år sedan av Drottning Silvia. Stiftelsen har sedan dess drivit på för att de personer som arbetar inom äldreomsorgen skall få mer kunskap om demens vilket innebär att man kan ge bättre omsorg för personer med en demenssjukdom.

Demens är en av vår tids stora folksjukdomar och i Sverige insjuknar cirka 20 000-25 000 personer i någon form av demenssjukdom varje år. Sjukdomen är obotlig men med olika insatser och åtgärder kan symtomen lindras, så att vardagen underlättas vilket kan ge en förbättrad livskvalitet för såväl drabbade som deras anhöriga.

Silvia1
Silvia6
Silvia2
Silvia3
Silvia4
Silvia 5

Andra sidor under ämnet Nyheter