Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Gemensamt kunskapsutbyte på Utbildningsforum

Under måndagen den 13 augusti anordnades, för fjärde året i rad, Utbildningsforum för medarbetare inom förskola och skola i Ängelholms kommun. Fokus i år var samarbeten för att främja barns och elevers delaktighet, motivation och nyfikenhet.

Cirka 1200 anställda från för-, grund-, sär-, kultur-, och gymnasieskolan samlades under dagen på Rönnegymnasiet för att välja bland 79 olika seminarier om forskning, arbetsmetoder och samarbeten.

Utbildningsforum är en form av kollegialt lärande, vilket innebär att personal från Ängelholms olika skolor har ett gemensamt kunskapsutbyte. Det är också ett sätt för personalen att lära känna kollegor från andra skolor inom kommunen.

– Jag känner stor glädje och stolthet över att se energin idag! Här har vi över 1200 engagerade medarbetare från förskolan och skolan i ett gemensamt kunskapsutbyte. Utbildningsforum är en arena för kollegialt lärande där vi verkligen tar till vara på all den kompetens som finns i Ängelholms förskolor och skolor, säger Gunilla Ivarsson, verksamhetschef.

Utbildningsdag
Utbildningsdag föreläsning
Utbildningsdag klassrum

Andra sidor under ämnet Nyheter